• Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door 2,3-epoxypropylmethacrylaat met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G. (1986-06-30)
   2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro, zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9), bij concentraties vanaf 0,03 ul/ml (0,23 mmol/l). Tevens induceerde 2,3-epoxypropylmethacrylaat in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in afwezigheid van metabolische activering bij concentraties vanaf 0,0025 ul/ml (0,02 mmol/l) als in aanwezigheid van metabolische activering bij concentraties vanaf 0,1 ul/ml (0,075 mmol/l).
  • Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G. (1986-06-30)
   Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9) bij concentraties van 0,6 en 1 mg/ml (respectievelijk 8,4 en 14 mmol/l).
  • Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door methecrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G. (1987-01-31)
   Methacrylamide is onderzocht in een test op chromosoomafwijkingen en een test op zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) in V79 Chinese hamster cellen in vitro ; vanwege lage toxiciteit konden hoge concentraties (tot 10 mg/ml, 117,4 mmol/l) worden getest. Methacrylamide induceerde een significate, concentratie gerelateerde toename in het aantal SCE's per cel vanaf 2,5 mg/ml (29,4 mmol/l) zowel in aan- als in afwezigheid van metabolische activering. Daarentegen zijn er onvoldoende aanwijzingen dat methacrylamide chromosoomafwijkingen induceert in zoogdiercellen in vitro.
  • Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door methylmethacrylaat met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G. (1986-04-30)
   Methylmethacrylaat of methacrylzure-methyl-ester bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro, zowel in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9), bij concentraties vanaf 3 ul/ml 28,2 mmol/l), als in aanwezigheid van metabolische activering (S9) bij concentraties vanaf 2 ul/ml (18,8 mmol/l). Tevens induceerde methylmethacrylaat in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in afwezigheid van metabolische activering bij concentraties vanaf 2 ul/ml, als in aanwezigheid van metabolische activering bij concentraties vanaf 0,5 ul/ml (4,7 mmol/l).
  • Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door vinylacetaat met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G.; (1986-11-30)
   Vinylacetaat bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamstercellen in vitro vanaf 0,25 mmol/l zowel in aan- als in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Tevens induceerde vinylacetaat in deze cellen een sifnificante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in aan als in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9) bij concentraties van 0,03125 ul/ml (respectievelijk 0,34 en 1,34 mmol/l). Het is bekend dat vinylacetaat kan worden omgezet door, al dan niet enzymatische, hydrolyse in aceetaldehyde. Aangezien een aceetaldehyde zelf mutageen is, is het niet uit te sluiten dat de inductie van chromosoomafwijkingen en SCE's door vinylacetaat mede wordt veroorzaakt door het aceetaldehyde.
  • Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister-chromatid exchanges" door divinylbenzeen met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G. (1987-05-31)
   Divinylbenzeen induceert geen chromosoomafwijkingen in Chinese hamster cellen in vitro, noch in aanwezigheid noch in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering ; divinylbenzeen induceert in deze cellen wel zusterchromatide uitwisselingen (SCE's) maar alleen in aanwezigheid van een systeem voor metabolische activering. Er zijn aanwijzingen dat tijdens de metabolische omzetting van divinylbenzeen, via een epoxide, onder speciale omstandigheden ook chromosoomafwijkingen kunnen worden geinduceerd.
  • Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister-chromatid exchanges" door vinyltolueen met Chinese hamster cellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G. (1987-05-31)
   Vinyltolueen induceert geen chromosoomafwijkingen in V79 Chinese hamster cellen, noch in aanwezigheid noch in afwezigheid van ratte S9 als systeem voor metabolische activering. In dezelfde cellen wordt wel een inductie van zuster chromatide uitwisselingen (SCE's) gevonden door vinyltolueen, maar alleen in aanwezigheid van metabolische activering. Er wordt verondersteld dat een tweetal metabolieten verantwoordelijk is voor de genotoxische werking van vinyltolueen.
  • Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylmethacrylaat met L5178Y muizelymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1985-10-31)
   2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een mutagene werking te hebben in een genmutatie test met L5178Y muize-lymfoomcellen (vanaf 0.05 ml/l of 0,38 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Cytotoxische effecten werden gevonden, vanaf 0,1 ml/l (0,75 mmol/l) met S9 en vanaf 0,03 ml/l (0,23 mmol/l) zonder S9
  • Onderzoek naar de mutagene werking van methacrylamide met L5178Y muize-lymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1986-08-31)
   2 Batches methacrylamide werden onderzocht in de genmutatie-test met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro. Verhogingen in de mutanten frequenties op het TK- en het HPRT-gen werden gevonden na een behandeling van 20 uur in zowel af- als aanwezigheid van primaire ratte-levercellen voor de metabolische activering, bij een concentratie van 6,0 mg/ml (70,5 mmol/l) methacrylamide. Cytotoxiciteit werd gevonden vanaf 3,0 mg/ml (35,3 mmol/l) terwijl na behandeling met 10,0 mg/ml (117,5 mmol/l) de overleving minder dan 1% was. Na behandeling van 2 uur in aan- en afwezigheid van S9 van met Aroclor 1254 geinduceerde ratten als systeem voor metabolische activering werd geen mutagene werking gevonden met methacrylamide bij een concentratie van 10.0 mg/ml en lager. Cytotoxi- teit werd na deze behandeling gevonden vanaf 3.0 mg/ml terwijl bij 10.0 mg/l de overleving varieerde van 71% in afwezigheid van S9 tot 39% in aanwezigheid van S9. Metharcrylamide moet als mutageen beschouwd
  • Onderzoek naar de mutagene werking van methylmethacrylaat met L5178Y muize-lymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1986-04-30)
   Methylmethacrylaat of methacrylzure-methyl-ester bleek geen mutagene werking te hebben in de genmutatie test met L5178Y muize-lymfoomcellen, in afwezigheid van een systeem voor metabole activering (S9), bij concentraties van 3,0 ml/l (28,2 mmol/l) en lager. Ook in aanwezigheid van S9 bij concentraties van 1,5 ml/l (14,1 mmol/l) en lager werd geen mutagene werking gevonden. Cytotoxische effecten werden gevonden vanaf 2,0 ml/l (18,8 mmol/l) zonder S9 en vanaf 1,0 ml/l (9,4 mmol/l) met S9. De onder 1 genoemde bevinding bevestigt de onderzoekingen met bacterien waarbij evenmin een mutagene werking werd aangetoond.
  • Onderzoek naar de mutagene werking van vinylacetaat met L5178Y muize- lymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G.; (1986-12-31)
   Vinylacetaat of acetoxyetheen werd onderzocht in de genmutatie-test met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro. Verhogingen in de mutanten frequenties op het TK- en het HPRT-gen werden gevonden na een behandeling van 2 uur zonder metabolische activering bij concentraties vinylacetaat vanaf 0,6 ul/ml (6,5 mmol/l) ; bij deze concentratie was de overleving 63%. In aanwezigheid van primaire rattelevercellen voor de metabolische activering werd na een behandeling van 20 uur verhogingen in de mutanten frewuentie bij het TK-gen gevonden vanaf 0,03 u,l/ml (0,33 mmol/l). Bij het HPRT-gen werden verhogingen in de mutantenfrequentie gevonden vanaf 1,0 ul/ml (1,08 mmol/l) ; bij deze concentraties was de overleving respectievelijk 88 en 59%. Vinylacetaat moet als mutageen beschouwd worden in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro; deze mutageniteit is mogelijk het gevolg van de vorming van acetaldehyde uit de vinylacetaat.
  • Onderzoek naar de toepasbaarheid van primaire levercellen voor de exogene metabolische activering bij de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1987-05-31)
   Een aantal bekende mutagene/carcinogene stoffen zijn getest in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro, waarbij verschillende systemen en condities voor exogene metabolische activering zijn onderzocht: primaire rattelevercellen, S9 rattelever-verhomogenaat, blootstellingsduur en celdichtheid c.q. percentage S9. Er wordt geconcludeerd dat: (1) kwaliteit en kwantiteit van de geisoleerde primaire rattelevercellen is goed, (2) metabolische activering d.m.v. primaire rattelevercellen kan een goede aanvulling zijn op huidige protocol (3 uur behandeling +/- S9), met name bij marginale effecten, en (3) de spontane mutantenfrequentie van de L5178Y muize cellen is zeer acceptabel d.w.z. lage frequentie en geringe variatie.